تجارت راهبردی

طرح و ساخت

حقوق احداث

مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی

– وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی

پیگیری اجرای احکام در دادگستری

تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار

مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی

الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون

پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار

مشاوره حقوقی برون‌سپاری

مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد پیمان

هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) پیمان

پایش حقوقی و مستندسازی

تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)

تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)

عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

طراحی، تولید و اجرای برنامه آموزشی

پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی

پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)

میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌

کارشناسی؛ داوری (حکمیت)

مشاوره مدیریت

تحقیق بازار، مطالعه مالی،بانکی،اقتصادی و ارائه نقشه راه سرمایه‌گذاری

تدوین طرح کسب‌وکار و سازمان‌دهی، مهندسی مالی

مشاوره نحوه خصوصی‌سازی، برون‌سپاری

تدوین و مشاوره اجرای استراتژی، تحلیل ورود به بازار داخلی و خارجی

مدیریت ذی‌نفعان و برندینگ

مدیریت مالی، مدیریت دارایی‌های فیزیکی

امکان سنجی، طراحی مفهومی، پایه و تفصیلی پروژه

پیاده‌سازی سیستم‌ اطلاعات مکانی و توصیفی

مدیریت ریسک، مهندسی ارزش پیش و حین اجرا

دفتر مدیریت پروژه (برنامه‌ریزی و کنترل؛ تیم‌سازی و داشبورد مدیریتی)

پیاده سازی پودمان‌های پیکره دانش مدیریت پروژه و قرارداد

دفتر فنی، مدیریت مهندسی و مشاوره فنی در تدارکات کالا

سیستم‌سازی (نظام، استاندارد، رویه و راهنمای مدیریتی)

عارضه‌یابی، تهیه گزارش راهبردی و تخصصی

پایگاه مدیریت دانش و محتوی

طراحی، تولید و اجرای برنامه آموزشی

پژوهش و مورد کاوی کسب و کار | پروژه

پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

مشاوره در راستای پیش‌گیری از وقوع ادعا

شناسایی و کمّی‌سازی ادعا

پایش، مستندسازی و راهبری ادعا

حقوق بازرگانی

مشاوره و ارائه طریق حقوقی در دعوی

– وکالت؛ طرح و تعقیب دعوی

پیگیری اجرای احکام در دادگستری

تدوین ساختار و نظام حقوقی کسب و کار

مشاوره حقوقی ورود به بازار داخلی و خارجی

الگویابی و تهیه نقشه‌راه دپارتمان‌ حقوقی

برنامه‌ریزی و نظارت بر نظام حقوقی مدون

پشتیبانی و غنی‌سازی حقوقی کسب و کار

مشاوره حقوقی برون‌سپاری

مدیریت حقوقی مذاکرات و انعقاد قرارداد

هدایت حقوقی انجام و سرانجام (اختتام) قرارداد

پایش حقوقی و مستندسازی

تهیه اسناد بالادستی (تحقیقی، تنقیحی«تقنینی و مقرره‌ای»)

تهیه اسناد پایین‌دستی (پشتیبان، قراردادی و راهنما)

عارضه‌یابی و بازبینی اسناد بالا و پایین دستی

طراحی، تولید و اجرای برنامه آموزشی

پژوهش و مورد‌کاوی پرونده‌ اداری و قضایی

پیاده‌سازی روش‌ حل مساله

ارزیابی بی‌طرفانه؛ مشاوره به طرفین مذاکره؛ تسهیل سازش (صُلح)

میانجی‌گری؛ رسیدگی به اختلاف از طریق هیأت‌

کارشناسی؛ داوری (حکمیت)

تجارت راهبردی

since2019 © کپی رایت - سنگ بنا